specialista na anti-aging

Biochemické zdraví a sportovní výkony
Souhrn základních biochemických podmínek pro dobrý fyzický i mentální stav jedince nazýváme Biochemické Zdraví.

Sportovec, který jej má poškozené trpí postupným snižováním výkonnosti, které se projevuje jak v rychlosti, síle, vytrvalosti, tak i v pohybové koordinaci. Úbytek se může týkat z počátku jen jedné složky nebo také jejich libovolné kombinace. Tyto stavy se nazývají „ztráta formy a přetrénování“.  A často se také objevují v souběhu s poruchami ve vazivovém ústrojí a jeho poraněními. Bývají i důvodem, k předčasnému ukončení sportovní kariéry.

Vědci našli příčinu vzniku popsaných stavů a dávají sportovcům šanci se před nimi bránit či jejich nástup oddálit. Vše má základ ve znalosti biochemických procesů na molekulární úrovni. Obdobně je tomu i se znalostí příčin vzniku civilizačních chorob, jejichž projevy u sportovců také zkracují období vrcholové výkonnosti.

BIOCHEMICKÉ  ZDRAVÍ. V čem je podstata?

Porušené biochemické zdraví je doprovázeno patofyziologickým fenoménem - zvýšenou hladinou aminokyseliny homocysteinu v krvi. Zvýšený homocystein je toxin, který vyvolává řadu poškození. Např. neurotoxicita se projevuje změnou nálad. „Přeladění“ nervového systému do změněné emocionální reaktivity se projevuje sklonem k depresím a k větší unavitelnosti a vyústí až k chronickému únavovému syndromu a zhoršení pohybové koordinace. Homocystein při své zvýšené hladině v krvi porušuje svojí toxicitou elastická vlákna vaziva. Vyvolává v nich změny podobné zánětu, takže porušená místa začnou bolet a snadno se trhají. Působí na nejvíce namáhané šlachy, klouby, vazy a úpony svalů, záněty Achilovek, tenisové lokty a bolesti v tříslech. Stačí pak mnohem menší síla úrazového mechanismu, aby došlo ke zranění. To se týká často vaziva kloubního pouzdra kolen, úponů menisků a vláken, která menisky vyztužují. Vazivo poškozené homocysteinem se také hůře hojí.

U některých sportů, jako např. kopaná, hokej, košíková nebo házená, dochází k poškozování vaziva často pomalu a někdy zcela bez příznaků. Sportovec, jehož vazivo postrádá pevnost v důsledku narušení toxicitou homocysteinu, je postihován opakovaně a stále častěji úrazy i jen při špatně provedených pohybech, nebo nadměrném namáhání exponovaných partií vaziva. Výkonnost některých sportovců snižuje ještě jiný důsledek poruchy biochemického zdraví se zvýšením hladiny homocysteinu v krvi spojený, a to neurotoxicita a jí způsobená porucha nervosvalové koordinace.  Například tenista se přestane „strefovat“ do prvního podání, míče začínají padat za čáru, nebo létat do sítě. Ve fotbale útočník vzpomíná na dobu, kdy po tom, co se dostal k míči, dal gól.

U žádného jiného souboru biochemických procesů se nepodařilo najít tak neúprosně pevnou závislost jejich bezporuchového chodu na pravidelném dodávání nezbytných vitamínů a minerálů, jako se to podařilo určit pro kyselinu listovou, B 6 a B 12 u metabolismu homocysteinu. Tyto tři vitamíny dostávají sportovci většinou dosti pravidelně, ale bez určení přesných dávek s oporou o vědu. Proto dávky vitamínů bývají jen málokdy plně účinné. Například u kyseliny listové může být rozpětí dávek od 200 µg do 2.500 µg a u dalších vitamínů jde také o větší rozpětí mezi nejnižší a nejvyšší nasazovanou dávkou. Přitom toto lze stanovit jakoby na míru podle naměřené hladiny homocysteinu v krvi a přesným dávkováním vyladit biochemické zdraví na optimální úroveň a zajistit si tak plnou tělesnou a duševní výkonnost v každém věku sportovce. Jiné dávkování je například ve 20 letech, ale již nepostačují stejné k dávky k jeho udržení ve 26, nebo ve 30 letech.

Není těžké vytvořit pro sportovce dokonale fungující systém prevence s udržováním neporušeného biochemického zdraví. O tom, že tyto poznatky nejsou využívány, svědčí sportovci, u kterých se najde vyšší cholesterol, vyšší krevní tlak, nebo dokonce počínající cukrovka. Také výskyt ekzému, psoriázy, nějaké formy revmatického onemocnění, nebo depresí jsou důsledkem zanedbání prevence poruch biochemického zdraví.

Na základě poznatků o biochemickém zdraví, lze konec kariéry vrcholových sportovců ze zdravotních důvodů oddálit, s tím, že po ukončení kariéry si mohou užívat život bez bolesti a omezení fyzického a mentálního zdraví.