specialista na anti-aging

Kdo je Dr. Jitka Hořejšová?
„Kvalitní vzdělání a zdravý životní styl je zaručená investice, nezávislá na prostoru a čase.“

Dr. Jitka Hořejšová (*1951, Karlovy Vary) vystudovala obor Farmacie na UK v Hradci Králové. Je spoluzakladatelkou úspěšné společnosti BTL zdravotnická technika a.s., která vyvíjí a vyrábí zdravotnické přístroje pro rehabilitaci, kardioologii, estetiku a další medicínské obory. Od roku 1989 se aktivně věnuje výzkumu a vzdělávání v oboru fyzikální terapie, laserů a technik na podporu zdravého životního stylu. Spolupracuje s Radiobiologickou lékařskou společností na rozvoji a využití laserů v medicíně a estetice.

V roce 1991, kdy pojem zdravý životní styl ještě nebyl tak dobře znám, založila Dr. Hořejšová první soukromou Střední školu Životního stylu. Pomaturitní studium oborů kosmetika, masérství a rekondice a regenerace s komplexním vzděláním o vlivu výživy, pohybu a psychiky na kvalitu zdraví absolvovalo úspěšně za sedm let více než 500 mladých lidí.

V roce 2006 kandidovala do senátu, jako nezávislá kandidátka spolu s dalšími významnými ženami, které chtěly přinést do politiky potřebnou změnu.

V současnosti se Dr. Hořejšová specializuje na Anti-aging (prevenci proti předčasnému stárnutí a rozvoji tzv. Civilizačních chorob). Nejnovější vědecké poznatky studuje v USA a přednáší v ČR i v USA. Nabízí programy „Anti-aging bez skalpelu“, dostupné pro každého, kdo má zájem o vlastní zdraví a chce získat spolehlivé informace na základě nejnovějších vědeckých poznatků k volbě správné životosprávy – pohybu, stravy i relaxace.  Zavedla a prosazuje – biochemické zdraví – které prezentuje ucelený vědecký základ pro medicínu 21. století k úspěšné léčbě a prevenci všech tzv. civilizačních chorob  (alergií,  autoimunitních onemocnění, kardiovaskulárních chorob, neurodegenerativních nemocí a nádorových onemocnění).

Mezi nejvýznamnější z dalších aktivit Dr. Hořejšové patří například prezentace originální české metody SMSystem v USA (www.painfreesmsystem.com), pravidelná prezentace worshopy pro ženy ve spolupráci s různými organizacemi v USA a rozhovory ve vysílání pro krajany v Severní Americe.

v rozhlasové relaci STYL  v Českém Rozhlase. Od roku 2010 pravidelně prezentuje nejnovější poznatky o tom, jak se stát manažerem vlastního zdraví.

V knize autorky Olgy Struskové – Jak úspěšně (ne)stárnout aneb sexy až do hrobu, doplňuje zpovědi vybraných žen svými užitečnými radami o anti-agingu.

Na svých webových stránkách www.drhorejsova.eu poskytuje zdarma informace, jak se stát manažerem vlastního zdraví.